Sub Categories

Categories

Hot Plates

Hot Plates

Hot Plates

ROBAND 11 Boiling Plate

 • Hot plate diameter 190
 • Power: 2000W, 240V
 • Power: 10A
 • D: 300 x 290 x 105 (H)
 • Warranty: 12 months P & L

 • $281.00 + GST
  $243.00 + GST
  Weekly Rental: $3
  (Min term: 12 months)

  ROBAND 12 Hot Plate

 • Double simmerstat control
 • Diameter 2 x 150
 • Power: 2400W, 240V, 10A
 • Warranty: 12 months P & L
 • D: 510 x 290 x 105 (H)

 • $360.00 + GST
  $311.00 + GST
  Weekly Rental: $4
  (Min term: 12 months)

  ROBAND 13 Boiling Hot Plate

 • Hot plate diameter 230
 • Power: 2000W, 240V
 • Power: 10A
 • D: 360 x 320 x 105 (H)
 • Warranty: 12 months P & L

 • $343.00 + GST
  $297.00 + GST
  Weekly Rental: $4
  (Min term: 12 months)